EWCZ s.r.o. - referenční projektyEWCZ s.r.o. - Kontaktní údaje
EWCZ s.r.o. - Varianty výrobků

EWCZ s.r.o. - referenční projekty

S přípravou projektů a instalacemi VtE máme v ČR máme dlouholeté zkušenosti. V r.2003 jsme v ČR jako první realizovali zařízení megawatové třídy pro privátního investora v Nové Vsi v Horách u Litvínova s instalovaným výkonem 1 500 kW, v dalším roce 2004 druhou VtE. Jedná se o zařízení typu MD70, výkon 1500 kW, rotor 70 m, stožár 65 m. Financování proběhlo bez dotací za účasti vlastního kapitálu investora a úvěrových prostředků od banky. Hodnota investice činí 100 mil. Kč. První stavba byla realizována v období květen – červen 2003, druhá v říjnu-prosinci 2004. Provoz zařízení je bezproblémový.

Výnosy naplňují výpočtové předpoklady k naprosté spokojenosti investora i financující banky. O tomto se můžete osobně přesvědčit návštěvou této větrné farmy. V Nové Vsi v Horách jsou instalovány v současnosti ještě další 4 elektrárny REpower typu MM92 s výškou 80 metrů a celkovým výkonem 8 MW.

Přehled realizací v ČR, připravovaných v součinnosti s naší firmou EWCZ s.r.o.:

2003 Nová Ves v Horách 3 MW – 1 x MD70/65 m
2004 Nová Ves v Horách 3 MW – 1 x MD70/65 m
2005 Protivanov 3 MW – 2 x MD77/85 m
2008 Nová Ves v Horách 8 MW – 4 x MM92/80 m
2009 Věžnice 4 MW - 2 x MM92/80 m
2010 Habartice 4 MW - 2 x MM92/80 m

V přípravě k realizaci je projekt s VtE o výkonu 3,4 MW.